22. června 2024 | nepřihlášen

Pravidla chatu

Pravidla pro lidi

Budeme rádi, pokud se vám na chatu bude líbit, budete se zde bavit a získáte zde nové známé a kamarády. K tomu bychom vás rádi požádali, abyste se chovali slušně. Co to znamená?

 • Nemluvte sprostě.
  Vaše znalost vulgárních výrazů je mnohdy obdivuhodná, ale ještě více vás budeme obdivovat, když si je necháte pro sebe. Chat je určen k pokecu mezi normálními lidmi, neslouží jako nástěnka pro výkřiky jedinců s osobními problémy.
 • Nepište nesmysly.
  Napsat do chatu dvacetkrát po sobě "STS Chvojkovice - Brod jsou pěkní saláti" dá sice práci, ale věřte, že to nikdo z chatujících neocení.
 • Respektujte ostatní.
  Respektujeme, že z duše nenávidíte fanoušky konkurenčního týmu, ale pokud jim budete nadávat, taky vás rádi mít nebudou.
 • Admin může všechno.
  Na chatu se pohybuje několik lidí, kteří mají administrátorská práva. Co to znamená? Můžou vás vyhodit z místnosti, můžou vám na 15 minut zakázat vstup nebo vam mohou přístup na chat zakázat úplně. Chovají se tolerantně a většinou před jakoukoli akcí, např. vyhozením, na nebezpečí upozorní. Jejich rozhodnutí je ale většinou nevratné, avšak drobný obnos či lahev kvalitního alkoholu nás může obměkčit :)
 • Máte problém? Napište nám.
  Pokud budete mít s používáním chatu problém, napište nám na chatzavináčesports.cz. Anonymní a sprosté maily mažeme hned po přečtení, na slušně položené dotazy se pokusíme zodpovědět a případnou pochvalou také nepohrdneme :)
Pravidla pro právníky

Smluvní ujednání upravující užívání služeb poskytovaných společností eSports.cz, s.r.o.

Následující text je "smluvním ujednáním", jehož odsouhlasením se uživatel níže uvedených služeb ("dále jen "Uživatel" či "Uživatelé") zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená (dále jen Smluvní ujednání). V případě porušení Smluvních ujednání kterýmkoli Uživatelem níže uvedených služeb může provozovatel níže uvedených služeb - obchodní společnost eSports.cz, s.r.o. (dále jen Provozovatel) uplatnit opatření obsažená v těchto Smluvních ujednáních.

Tyto Smluvní ujednání upravují užívání následujících internetových serverů Uživatelem:

www.hc-slavia.cz
www.hc-vsetin.cz
www.hcorli.cz
www.hcbilitygri.cz
www.hokejcb.cz
www.hokejkv.cz
www.hcplzen.cz
www.hcdukla.cz
www.hstrebic.cz
www.hc-kometa.cz
www.hcusti.cz
www.skkadan.cz
www.klhchomutov.cz
www.hcsareza.cz
www.hchk.cz
www.klhvajgar.cz
www.hkjestrabiprostejov.cz
www.ihcpisek.cz
www.hcslezan.cz
www.hokejsumperk2003.cz
www.dynamocb.cz
www.fcvysocina.cz
www.hokejbenatky.cz
www.hklevslany.cz
www.hcklasterec.cz
www.hokejchat.cz
www.fotbalchat.cz
www.sportchat.cz
www.onlajny.cz

Pravidla užívání Služby
 1. Služba slouží k diskutování jednotlivých Uživatelů, k zanechávání veřejných zpráv, k seznamování, atp. Služba dále slouží k vznášění dotazů na opovědné osoby z řad provozovatelů internetových stránek a dalších subjektů, souvisejících se stránkami. Služba slouží také k účasti v internetových aukcích, soutěžích a odebírání emailových zpravodajů. Některá část Služby může mít svůj provoz upraven dalším smluvním ujednáním, které je nezávislé na tomto smluvním ujednáním.
 2. Uživatel smí Službu používat pouze k aktivitám, které jsou v souladu s platným právním řádem České Republiky a zejména nejsou v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Provozovatel je oprávněn kdykoli zamezit kterémukoli Uživateli přístup do diskusních částí svých webů a odstranit kterékoli zprávy kteréhokoli Uživatele zanechané v rámci diskusního fóra či jiných částí Služby v případě, že porušuje toto Smluvní ujednání.
 3. Služba není určena ke zveřejňování nabídek komerční povahy, ke zveřejňování odkazů nijak nesouvisejících s tématem Služby a k využívání pro komerční účely jakýmkoli uživatelem.
 4. Každý, kdo zadává o sobě jakékoli údaje v rámci Služby, uděluje tímto výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, společnosti eSports.cz, s.r.o., která je zpracovatelem osobních údajů, k tomu, že tyto údaje budou využity pro účely propagace partnerů eSports.cz, s.r.o. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného do sídla společnosti eSports.cz, s.r.o. Společnost eSports.cz, s.r.o. se tímto zavazuje po doručení odvolání souhlasu bezodkladně veškeré osobní údaje týkající se dané osoby ze Služby odstranit.
 5. Uživatel bere na vědomí, že zřízením uživatelského účtu v rámci Služby má právo využívat veškeré služby na webech eSports.cz, s.r.o. (diskusní fóra, chaty, otázky na vedení, soutěže, aukce, newslettery aj.).
 6. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, které Uživateli vzniknou, pokud Uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoliv změnách kterékoliv z výše zmíněných služeb pouze proto, že nevyužívá jedné z nich.
 7. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli škody, které mohou Uživateli vzniknout využíváním nebo naopak neuvyžíváním Služby, její funkčností či zastavením provozu. Uživatel využívá Služby na vlastní riziko a při využívání služby musí brát zřetel k rizikům, která takováto činnost v prostředí sítě Internet přináší.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto Smluvního ujednání, změnu užití kterékoliv z výše zmíněných služeb, a to i bez předchozího upozornění.
 9. Provozovatel si vyhrazuje možnost kdykoli poskytování Služby přerušit nebo zastavit.
 10. V případě některých částí služby může být Uživatel požádán o sdělení podrobných indentifikačních údajů pro autorizaci přístupu k části služby. Tyto údaje jsou využity pouze pro autorizaci a autentifikaci Uživatele a Uživatel je povinen je sdělit úplně a pravdivě. V případě sdělení neúplných či nesprávných údajů může být využití části nebo celé Služby Uživateli odepřeno.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli pozastavit možnost využívání služby pro kteréhokoli Uživatele v případě, že Uživatel svým chováním poškozuje jiné Uživatele, chová se v rozporu s dobrými mravy nebo poškozuje zájmy Provozovatele či kteréhokoli jiného subjektu.
 12. Uživatel má možnost si pomocí zaslání premium rate SMS aktivovat tzv. "profi registraci". Po aktivaci "profi registrace" má Uživatel přístup k rozšířeným službám včetně možnosti odhlásit si zasílání reklamních sdělení partnerů Provozovatele. Profi registrace je vždy aktivována pro jedno uživatelské jméno a není možné ji deaktivovat. Platbu za aktivaci není možné žádat zpět, Provozovatel se zavazuje zaslat Uživateli na požádání daňový doklad v elektronické podobě za přijatou platbu.
 13. Tato pravidla vstupují v platnost 1. 4. 2007 a platí do odvolání.

eSports.cz, s.r.o.
Jeřabinová 30
Plzeň
32600
IČ: 26340933


Napište nám na chatzavinesports.cz | Realizace eSports.cz, s.r.o. | Pravidla chatu sázková kancelář Sazka | KHLpro.cz | nhlpro.cz | shop-hokej.cz | xhokej.cz | Žaluzie, rolety, markýzy |  Sledujte hokej online aktuality.